struktuur68

 

SEMSLINIE KUNSTLIJN

DSC00096klein.JPG (114894 bytes)In Eexterveenschekanaal ligt in een parkachtig bosje vlak bij de sluis, tussen de Semsstraat en de Kielsterachterweg, het kunstwerk ‘boog’ van de kunstenaar Adriaan Rees. Boog ligt bijna bovenop de Semslinie, nog net in Drenthe. Adriaan Rees raakte tijdens het ontwerp van zijn beeld meer en meer door de plek geboeid. Vooral de nabije lig ging van het kanaal met de oude schutsluis en zijn fraaie vorm spraken hem aan. Wat ook gold voor de wijde blik over de veenkoloniale akkers met aan de horizon de bebouwing van Wildervank en Veendam. De veelheid aan impressies heeft een plaats gekregen in het kunstwerk van Rees. Eigenlijk heeft hij een reconstructieplan ge maakt voor de plek, die sterk gedomineerd wordt door het bosje. Rees vond het parkbeeld dat het bosje kennelijk moest oproepen saai en nogal in zichzelf gekeerd. DSC00103klein.JPG (114626 bytes) Zijn idee was om zijn opdracht te gebruiken om met een kunstwerk uitdrukking te geven aan dat wat hem in de plek zo aanspreekt en tegelijk het bosje op te knappen. Het resultaat is een sterk samengesteld beeld, dat bestaat uit wijzigingen in de vorm en het beplantingssortiment van het bosje en door Rees toegevoegde kunstzinnige elementen, zoals een blauwe keramische monumentale boog en een daar doorheen lopende catwalk van hout. De boog symboliseert als een gestolde beweging in meerdere betekenissen het element water. Als boog opent het een verbinding. De verbinding met het vlakbij gelegen water. Het verwijst ook naar de beweging van het water in de sluis: Van laag naar hoog naar laag. De poortfunctie van de boog wordt verduidelijkt door de beloopbaarheid van de catwalk die de grens symboliseert. De grens wordt zo visueel en beloopbaar en door de uitvoering in hout ook nog eens hoorbaar. Rees zegt hier verder over: “Het pad begint en eindigt plotseling, om aan te geven dat het slechts een fragment is van de totale Semslinie. Het suggereert de ‘oneindigheid’ van de grens. Het strakke houten pad ligt als een loper in het landschap”. De grens moet genomen worden. Je moet er kunnen para deren en flaneren, zien en gezien worden. De grens als ontmoetingsplek. Langs de zuidzijde van de catwalk is gras ingezaaid, zodat je op de houten rand in de zon kunt zitten. Langs de noordzijde is over de hele lengte een brede strook vrij gehouden waarin schoolkinderen jaarlijks een kleurrijk zaadmengsel van één- en tweejarige bloemen kunnen inzaaien. Verder zijn ter weerszijden van de boog zes Japanse kersen geplant, die in het voorjaar kort maar hevig felroze bloesem dragen. Het kunstwerk zal zich duidelijker tonen als de strook in bloei staat en de bomen groter zijn. Het beeld is dus nog in de groei.